Skip to main content

מוכנות לכתה א'

[fluid][html ]

בשיעורים הילדים לומדים א'-ב',כותבים אותיות, לומדים לספור ולכתוב מספרים. בנוסף, לומדים לפתור בעיות מתמטיות פשוטות ולרשום את התוצאות. השיעורים מועברים על ידי מורה בעלת נסיון רב . 

 

[/html][/fluid]